Aleksy i Karol

III-ce Miejsce w Mistrzostwach Włocławka

Szkół Ponadgimanzjalnych w Siatkówce Plażowej

w sezonie 2016/2017.