V-ce Mistrzynie Włocławka w Koszykówce Dziewcząt

Szkół Ponadgimanzjalnych

w sezonie 2016/2017.